torsdag 4 oktober 2007

Barnrum!


Alla bilder privata
Pauline von Gaffke har på Casa Cor skapat ett barnrum som minner om gamla tider. Hon har skapat flera rum i rummet så att barnen ska kunna skapa, se på tv, använda datorn och bara leka på olika ytor i rummet. Detta är dessutom ett gemensamt barnrum för flera barn - och det är väl så helst små barn vill ha det - sällskap av ett syskon ger en trygghet i många olika lägen.
Pauline von Gaffke has created a room for the children that reminds us of old times. She has created several "rooms" in the room so that the kids can create, watch TV, use the computer and just play in different parts of the room. On top, this is a room for several children - and that's the way kids usually prefer to have it - someone around, a sibling or a friend, gives a sense of safety to many different situations.

Inga kommentarer: